Cliëntenfeedback

De Jeugd- & Gezinsbeschermers krijgt regelmatig feedback van cliënten. Niet alleen via onze Cliëntenraad maar ook via bemiddelingsgesprekken, klachten, de vertrouwenspersoon van het AKJ en de cliënttevredenheidsvragenlijsten. Wij hechten hier veel waarde aan.

Feedback verzamelen is één, maar het gaat er natuurlijk om wat wij met de feedback doen. De cliëntenfeedback is een middel waarmee De Jeugd- & Gezinsbeschermers continu zijn dienstverlening verbetert. De feedback van cliënten wordt jaarlijks geïnventariseerd en gerubriceerd naar onderwerp en bron, waarna verbeterpunten worden geformuleerd.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Sinds een aantal jaar vragen we alle cliënten aan het eind van de begeleiding hoe zij de begeleiding vanuit onze organisatie hebben ervaren. Cliënten kunnen een digitale of een papieren vragenlijst invullen waarin stellingen en open vragen zijn opgenomen en waar ze een rapportcijfer kunnen geven. Naar aanleiding van de feedback van cliënten formuleren we verbeterpunten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.