Headerbeeld

Feiten en cijfers

Feiten, cijfers en jaarverslagen

Feedback cliënten
We zijn altijd alert op mogelijke verbeteringen in onze werkwijze. De meest waardevolle informatie daarover komt van onze cliënten zelf. De Jeugd- & Gezinsbeschermers haalt deze feedback actief op via:

  • De cliëntenraad
  • De vragenlijst die iedere cliënt krijgt bij de afsluiting van een traject;
  • De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg;
  • Evaluaties van klachten en bemiddelingsgesprekken;
  • Spiegelgesprekken waarin medewerkers luisteren naar de ervaringen van cliënten.

Jaarverslag 2016